Sunday Roast Lunch / Cinio Sul Traddodiadol

Served 12pm-2.30pm (3.00pm if busy). Ar gael rhwng 12.00 a 2.30yh. (3.00yh os yn brysur).

STARTERS

Please order starters from our Traditional Classics menu.

MAIN COURSES

Choice of freshly prepared
ROAST DINNERS
(including Vegetarian)
Please enquire at Reception

HOME-MADE SWEETS

Please order home-made sweets from our Traditional Classics menu.

PRICES

Main course: £10.95 per person
2 courses: £15.95 per person
3 courses: £19.95 per person
Children’s Roast Dinner Menu: £6.95

[ Also, see separate Children’s Menu for details ]

Cigoedd Ffres Wedi ei rostio Gyda’r Holl Drimins

Prif Gwrs £10.95

2 Cwrs £15.95

3 Cwrs £19.95

Cinio Sul I Blant £6.95

Bwydlen Clasurol Traddodiadol, Prydau Ysgafn, Brechdanau Poeth ac Oer, Saladau
a Bwydlen y Plant hefyd ar gael.

Rydym yn falch i ddarparu’r cynnyrch mwyaf ffres, gorau a lleol.